Lån tilbudt i Norge 2018

Om MoneyGuru24.com

MoneyGuru24 er et nettsted for sammenligning av lån. MoneyGuru24 tilbyr sammenligningstjenester for det private bankmarkedet og finansprodukter, fra personlige lån og kredittkort, til boliglån, forbrukslån og mer. MoneyGuru24s sammenligningstjeneste er fullstendig gratis å bruke, og den er tilgjengelig for kunder i mer enn 30 land. Vi hjelper deg å sammenligne hundrevis av låneprodukter fra et utvalg av produkttilbydere over hele verden, og vi utvider våre tjenester kontinuerlig.Vi forstår at bank- og låneprodukter kan være svært komplekse og vanskelige å forstå – derfor lar ikke MoneyGuru24 deg bare sammenligne finansprodukter, men du kan også finne nyttig informasjon og veiledninger angående forbrukervern, informasjon om finans- og låneprodukter, og mer. For eksempel:


  • https://www.finansportalen.no - dette nettstedet er underlagt forbrukerrådet. Her kan du finne nyttig informasjon om private lån, lese nyttige og praktiske tips, og bruke kalkulatorer for å bedre forstå dine økonomiske muligheter.
  • http://www.forbrukerradet.no/ - på forbrukerrådets nettsted kan du finne generell informasjon om dine forbrukerrettigheter og sende inn en klage om nødvendig. Forbrukerrådet er en uavhengig institusjon som skal hjelpe forbrukere og arbeide for forbrukervennlige endringer i det private næringslivet og myndighetene.
  • https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 - Å søke om et lån betyr å gi dine personlige detaljer til pengeutlåneren. Dersom du ønsker å finne ut mer om behandling av personlig data, kan du lese loven om behandlig av personlig data her (personopplysningsloven) utstedt av justisdepartementet.


MoneyGuru24 er stolte av å hjelpe folk bli mer informert om finansprodukter for å kunne gjøre smartere økonomiske beslutninger.MoneyGuru24 er også en betrodd partner til en rekke finansinstitusjoner, affiliate-nettverk og markedsføringsbyråer over hele verden. Hos MoneyGuru24 er vi alltid åpne for å utforske nye samarbeidsmuligheter. Hvis du ønsker å diskutere samarbeid, vennligst se etter mer informasjon herMoneyGuru24 er også en betrodd partner til en rekke finansinstitusjoner, affiliate-nettverk og markedsføringsbyråer over hele verden. Hos MoneyGuru24 er vi alltid åpne for å utforske nye samarbeidsmuligheter. Hvis du ønsker å diskutere samarbeid, vennligst se etter mer informasjon.MoneyGuru24 er ikke en bank, utlåner, megler eller produktutsteder. MoneyGuru24 eies ikke av en finansinstitusjon, men er et uavhengig selskap eid av private aksjonærer. All informasjon som tilbys hos MoneyGuru24 er av generell og informativ art. Selv om MoneyGuru24 dekker et bredt spekter av låneprodukter og -tilbydere – husk at disse ikke er de eneste mulighetene som er tilgjengelige på markedet, og ikke nødvendigvis passer deg best. Vi tar ikke hensyn til dine personlige forhold og din økonomiske situasjon, og vi anbefaler ingen spesielle produkter. Dersom du velger å søke på et låneprodukt gjennom MoneyGuru24s nettsted, har du direkte kontakt med lånetilbyderen, ikke MoneyGuru24. Det anbefales at du leser all relevant dokumentasjon fra lånetilbyderen før du aksepterer tilbud på finansprodukter.Firmainformasjon

MoneyGuru24.com eies og forvaltes av MoneyGuru SIA.
Vår juridiske adresse er Cālīšpurva iela 27, Baloži, Ķekavas novads, Latvija, LV-2128.
MoneyGuru SIA (reg. nr. 41503072001) er registrert i Foretaksregisteret i Republikken Latvia (RE). “RE er en juridisk person som opptrer under justisdepartementets tilsyn, og dets virksomhet reguleres av lov om ‘Foretaksregisteret i Republikken Latvia’, forskrifter fra RE godkjent av Statsrådet og andre regulerende vedtak.”

We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality. Read more